พันธกิจคริสตจักรโมทนา

วันอังคาร
เวลา 10.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์

วันพุธ

เวลา 08.15 น. กลุ่มพัฒนาชีวิต (สบตุ๋ย)
เวลา 09.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
เวลา 20.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์

วันพฤหัสบดี

เวลา 17.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์
เวลา 20.15 น. กลุ่มพัฒนาชีวิต (ศรีชุม)
เวลา 20.00 น. ศึกษาพระคัมภีร์

วันศุกร์

เวลา 20.00 น.  กลุ่มพัฒนาชีวิต 1 (คจ.โมทนา)

วันเสาร์
เวลา 15.00 น. ทีมนมัสการฝึกซ้อมเพลง

วันอาทิตย์

เวลา 09.00 น. ชั้นเรียน พระคำยามเช้า
เวลา 09.30 อธิษฐานรวมพลัง
เวลา 10.00 น.  นมัสการพระเจ้า, ชั้นเรียนระวีวารศึกษา
เวลา 13.00 น.  กลุ่มพัฒนาชีวิตอนุชน