คำพยานชีวิต  

                       คุณอารีย์   ตั้งพระกิตติคุณ
                   ด
ิฉันเป็นคนหนึ่งที่มีความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณ  ก่อนที่ฉันจะรู้จักพระเจ้าและ
ยอมต้อนรับพระองค์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอด
 ฉันเหมือนนักเดินทางที่แสวงหาที่พึ่งทาง
จิตวิญญาณตามที่ใคร ๆว่าดี และปฏิบัติตนตามที่เข้าใจว่าถูกต้องตามแบบวิถีชาวพุทธทั่วไป
 
และเข้าใจว่าศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เป็นคนดีเหมือนกันหมด    แตกต่างกันตรงที่วิธีการ
เท่านั้น
   แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่พระองค์ทรงเรียก ฉันก็ได้รู้ว่ายังมีสิ่งที่ฉันไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระเจ้าอีกมาก  และถึงเวลาที่ฉันจะค้นหาคำตอบในพระองค์

                         พระเจ้าทรงมีแผนการสำหรับชีวิตของทุกคนอย่างที่ยากเกินกว่าจะเข้าใจ  เส้นทางการมารู้จักกับพระเจ้าของฉันก็เช่นกัน  ฉันเกิดในครอบครัวพุทธที่จัดว่าค่อนข้างจะเข้าวัดเข้าวา แต่ฉันได้มีโอกาสสัมผัสกับคริสเตียนตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  เพราะเป็นโรงเรียนคริสต์   ฉันรู้จักการนมัสการพระเจ้า  ฉันร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า    ฉันได้ยินเรื่องราวของพระเจ้ามาตั้งแต่เด็ก จนเรียนจบชั้นประถมศึกษา    ช่วงเวลานั้นแม้ว่าฉันจะรู้สึกอยากต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตามความเข้าใจแบบเด็ก ๆ ก็ยังทำไม่ได้ เพราะครอบครัวเป็นพุทธหมด  ยังไงก็ต้องดำเนินชีวิตตามวิถีพุทธต่อไป  ฉันยังต้องออกเดินทางตามหาพระเจ้า  และเดินอ้อมไปเรื่อย ๆ แม้ว่าพระเจ้าจะยืนอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตาม      แต่อย่างไรก็ตามนี่คือแผนการที่พระองค์ทรงจัดเตรียมสำหรับฉัน 

                       ฉันยังต้องเดินทางแสวงหาพระเจ้าต่อไป  ฉันเรียนรู้และเข้าไปค้นหาพระเจ้าตามที่ต่าง ๆ แต่ทุกที่ที่ฉันไปยังไม่อาจเติมเต็มและสัมผัสกับจิตวิญญาณฉันได้อย่างลึกซึ้ง  จนกระทั่งวันหนึ่งที่พระเจ้าทรงนำให้มีโอกาสได้เข้ามากลุ่มเซลล์หรือที่เรียกว่ากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ และนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันสัมผัสกับพระองค์ผ่านผู้สอนพระคัมภีร์ ท่านได้นำอธิษฐานต้อนรับพระเจ้าแต่ฉันกลับร้องไห้ทั้ง ๆ ที่ไม่มีอะไรทุกข์ร้อนในเวลานั้น  ถึงอย่างไรฉันก็ยังไม่ได้ต้อนรับพระเจ้าในทันที เพราะฉันรู้สึกยังไม่พร้อม และยังมีคำถามมากมายที่ต้องหาคำตอบให้ได้ก่อน   หลังจากนั้นอีกไม่นานฉันก็มีโอกาสได้ไปนมัสการที่โบสถ์  และฉันก็มีอาการแบบเดิมอีก   ฉันร้องไห้ในขณะที่ประชุมโบสถ์ร้องเพลง   ฉันไม่เข้าใจตัวเอง   แต่ความรู้สึกภายในบอกฉันว่านี่คือการทรงสัมผัสจากพระเจ้า    ฉันอยากรู้จักกับพระองค์จึงตัดสินใจมาศึกษาพระคัมภีร์กับศาสนาจารย์และได้ต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด

                           ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการทรงนำตลอดเส้นทางการเป็นคริสเตียน  แม้เป็นเส้นทางที่ไม่ง่ายนักและยังคงต้องพบกับอุปสรรคปัญหามากมายในการดำรงชีวิตในสังคมอันยุ่งเหยิง  แต่ฉันไม่ได้ต่อสู้กับปัญหานั้นโดยลำพังเหมือนเมื่อก่อนแล้ว  ด้วยพระคุณความรักของพระเจ้าทำให้ฉันสามารถดำเนินชีวิตผ่านอุปสรรคได้อย่างน่าอัศจรรย์ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ปีที่ได้ต้อนรับพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอด ฉันได้มีประสบการณ์หลายอย่างกับพระเจ้า ได้รับการทรงช่วยเหลือ การทรงช่วยกู้จากปัญหามากมาย พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและทรงช่วยเหลือแม้สิ่งเล็กน้อย  ทุกครั้งที่ต้องพบกับอุปสรรคปัญหา ฉันจะอธิษฐานขอการทรงช่วยเหลือ และฉันก็จะได้รับคำตอบจากพระองค์ผ่านพี่เลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณ  ผ่านศาสนาจารย์ ผ่านพระวจนะในพระคัมภีร์ ตลอดจนบุคคลอื่นที่พระองค์ทรงเรียกให้เขามาตอบคำอธิษฐาน  และหากคราใดที่เกิดความไม่แน่ใจในคำตอบนั้น พระองค์จะทรงตอบซ้ำในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทำให้เห็นถึงการณ์อัศจรรย์และมั่นใจได้ว่านี่คือคำตอบของพระเจ้า  ฉันอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักฉันอย่างมากมาย  ทรงนำและปกป้องดูแล  ฉันมั่นใจและสัมผัสได้เช่นนั้นจริง ๆ   จึงอยากหนุนใจและเป็นพยานในความเชื่อแก่ทุกท่านว่า   “จงปิติยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้า  วางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จ” (สดุดี 37: 4 – 5)

<<<<< กลับไปหน้าคำพยาน >>>>>

 

[Main] [News] [Activities] [History] [Contact Us]

___________________________________________________________________

คริสตจักรโมทนา  เลขที่ 341/2  ถนนฉัตรไชย  อ.เมือง  จ.ลำปาง 52000

motanachurch@hotmail.com